/ / Miten laatia säädös: suunnittelu, näytteet

Miten laatia teko: suunnittelu, näytteet

Tässä artikkelissa puhumme teoista. Lukijat tutustuvat paremmin näihin asiakirjoihin, joiden tarkoitus on. He oppivat laatimaan asian oikein. Niille tarjotaan myös näytteitä, jotka täyttävät tärkeimmät yritystodistukset.

Historialliset seikat

Termi "toimi" tulee latinankielisestä sanayhdistelmästä actum est, joka tarkoittaa "täydellistä". Sitä käytettiin antiikin Rooman asiakirjoissa ja keskiaikaisessa Euroopassa.

Venäjällä termi ilmestyi XVIII vuosisadalla. Tällä hetkellä tekoja pidettiin asiakirjoina (liike-elämä, lainsäädäntö), jotka eroavat narraalisista lähteistä. Teoksen käsite, joka on sopimusasiakirja, muodostettiin 1900-luvun alussa.

Muoto, sisältö, toimien toteutus Euroopassaperustettiin diplomaatti, joka ilmestyi kahdeksastoista-luvulla. Tällä hetkellä tätä paperia ja muita asiakirjoja tutkitaan toimistotyön avulla. Tämä tiede voi vastata tarkasti kysymykseen siitä, kuinka laatia päätös oikein.

tapaaminen

Jokaisessa organisaatiossa saattaa olla tarpeentiettyjen tapahtumien vahvistamisessa tosiasioita, jotka vahvistavat todellisen tilanteen. Tätä tavoitetta pyritään valmistelemaan sellaisia ​​toimia, joilla on tietty merkitys minkä tahansa toimielimen toiminnassa.

Toisin sanoen teot on tarkoitettuasiakirjat eri tilanteissa, jotka antavat heille virallisuutta. Ne sisältävät tietoja eri toimintojen, tehtävien ja tehtävien toteutuksesta. Säädökset viittaavat viite- ja analyyttisiin yritystodistuksiin.

Laaja valikoima materiaaleja: Säädökset Suoritettujen töiden (palvelut), tarkastus säädösten, vastaanotto- ja asiakirjojen toimittaminen, todentaminen säädösten, teknisten asiakirjojen (näyte asiakirjoja käsitellään jäljempänä).

Laadin laatiminen

Nämä yritystodistukset laatii useitavirkamiehiä tai komissiota. Joidenkin säädösten muodot on laadittu lailla, toisissa on tiukkoja täyttösääntöjä, joita on noudatettava kaikkien materiaalien kokoamisessa. Osa toimista tehdään mielivaltaisesti, mutta suurimmalle osalle on olemassa tiettyjä muotoja. Miten laatia säädös oikein?

Yleiset rekisteröintisäännöt

Asiakirjan täydentämiseksi suosittelemmekäytä näytteitä. Säädökset poikkeavat asiakirjan tarkoituksesta. Täyte täyttää kuitenkin yhtenäiset vaatimukset. Niitä on noudatettava materiaalin suunnittelussa. Yleiset säädökset säädösten täydentämisestä:

 1. Yritysrekisterin rekisteröintiin liittyy useinuseat valtuutetut henkilöt, tietyt määrät henkilöt laativat palkkioita. Tämä on erittäin kätevää, kun tehdään inventointitoimia, tarkastus tarkastus, tarkastus.
 2. Säädökset annetaan tietyillä lomakkeilla, joissa on pakollinen luettelo vaatimuksista (esimerkki mukavuudesta on annettu alla).
 3. Määritä asiakirjan nimi.
 4. Sen on ilmoitettava päivämäärä, rekisterinumero ja aloituspaikka.
 5. Kussakin asiakirjassa annetaan asiakirjan lopullisen päättymisen perusta.
 6. Kussakin yritysasiakirjassa luetellaan komission jäsenet ja puheenjohtajansa kaikki tarvittavat henkilötiedot.
 7. Asiakirjan aineisto on jaoteltava kappaleisiin tai kappaleisiin. Taulukoita olisi annettava. Tekstin on päätyttävä johtopäätöksillä ja ehdotuksilla.
 8. Asiakirja on tehty useissa kappaleissa asianomaisten osapuolten mukaan.
 9. Kaikkien nykyisten henkilöiden allekirjoittavat yritystodistus tietyssä järjestyksessä.
 10. Asiakirjan on oltava tuttu kaikille henkilöille, organisaatioille, joiden toiminta vaikuttaa asiakirjan toimintaan.
 11. Jotkin yritysasiakirjat on hyväksyttävä organisaation päällikkönä, joka on vahvistettu Venäjän federaation lainsäädännöstä.

Tehtävä (suoritetut palvelut)

Yritystodistus on oikeushenkilöiden ja yksilöiden välillä työn tai palveluiden perusteella. Se vahvistaa asiakkaiden hyväksynnän ja toimii maksun perustaksi.

Materiaali on annettava tiettyynmuodostavat ja täyttävät taiteen vaatimukset. №402 FZ RF, jotka ovat harvoja. Yritystodistus on helppoa. Kuinka tehdä "suoritettujen töiden teko (tarjottu palvelu)"? Materiaaleissa on oltava yksityiskohdat:

 • organisaation nimi;
 • asiakirjojen tarkka nimi;
 • päivämäärä, lukumäärä, valmistuspaikka;
 • asiakkaiden ja esiintyjien yksityiskohdat;
 • tarkka kuvaus teoksista, palveluista ja niiden kustannuksista;
 • kaikkien nykyisten henkilöiden siirtäminen ilmoittamalla tarvittavista yksityiskohdista;
 • sinetti, kaikkien edellä mainittujen henkilöiden allekirjoitukset, allekirjoitusten salauksen purku, henkilötietojen edellyttämien henkilötietojen ilmoittaminen.

Valmistustodistuksen laatiminen

Tarkastuskertomus

Tämän asiakirjan tarkoituksena on arvioida tilannettakiinteistö, kuvaus kaikista vahingoista ja puutteista. Tällaisissa tapauksissa päätetään: myytäessä kiinteistöjä, vuokrasta, vahingon laskemisesta jne. Materiaali laaditaan tietyllä tavalla (näyte käsitellään alla). Kuinka tehdä tarkastusraportti? Asiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:

 • organisaation nimi;
 • asiakirjojen nimi;
 • päivämäärä, lukumäärä, valmistuspaikka;
 • omaisuuden tyyppi;
 • syy tarkastukseen;
 • tarkat osoitteet;
 • yleiset kiinteistötiedot;
 • omaisuuden yleiset ominaisuudet, virheet, vahingot;
 • sopimuspuolet, valiokunnan jäsenet, todistajat;
 • kaikkien läsnä olevien henkilöiden allekirjoitukset, sinetti.

Kuinka tehdä tarkastuskertomuksen

Asiakirjojen hyväksymisasiakirja

Yritystodistus vahvistaa siirrontiettyjen asiakirjojen järjestäminen yhdestä oikeussubjektista toiseen. Se tehdään irtisanomisen, käännöksen jne. Yhteydessä. Aineisto laaditaan tietyissä lomakkeissa useissa kappaleissa. Kuinka laatia asiakirjaa koskeva asiakirja? Yritystodistuksissa on tietoja:

 • organisaation nimi;
 • asiakirjojen nimi;
 • päivämäärä, lukumäärä, valmistuspaikka;
 • tapausten määrä, tyyppi;
 • oikeushenkilöiden tiedot;
 • allekirjoitus, leima.

Miten laaditaan asiakirja-asiakirjan hyväksyminen?

Todentamisasiakirja

Lopullinen asiakirjatarkastustoimintakatsotaan "todentamisasiakirjaksi". Se on tiukasti muotoiltu, täyttöjärjestys. Tarkastuskertomusten muotoja käsitellään Art. № 294 FZ RF. Asiakirja on kiistetty hallinnollisella vaatimuksella. Kuinka tehdä "todentamisasiakirja"?

Asiakirjaa tekee erityinen valiokunta. Voi vaatia organisaation johtajan hyväksyntää. Tarkastuksen perustana ovat hallintotoimet. Tärkeimmät tiedot yritystodistusten valmistelussa ovat seuraavat:

 • organisaation nimi;
 • asiakirjojen nimi;
 • päivämäärä, lukumäärä, valmistuspaikka;
 • komission jäsenet, heidän henkilötietonsa;
 • asiakirjat, jotka toimivat tarkastuksen perustana;
 • päätelmät ja ehdotukset;
 • allekirjoitus ja leima.

Kuinka tehdä todentamisasiakirja

Hyväksymislaki

Yritystodistukset ovat fyysisen ja fyysisenoikeushenkilöitä. Nämä ovat asiakirjoja, joita käsitellään kvantitatiivisten, hinta- ja laadullisten ongelmien ratkaisemiseksi. Asiakirjat tehdään missä tahansa muodossa useissa kopioissa. Asiakirjojen täyttämisessä on kuitenkin joitain vaatimuksia. Kuinka laatia asiakirjaa koskeva asiakirja? Materiaalien täyttämiseen tarvitaan lisätietoja:

 • organisaation nimi;
 • asiakirjojen nimi;
 • päivämäärä, lukumäärä, valmistuspaikka;
 • henkilökohtaiset tiedot organisaatioiden edustajista;
 • asiakirjan allekirjoittamiseen liittyvät perusteet.

Kuinka tehdä vastaanoton ja lähetyksen teko

Tekninen komission säädös

Tiettyjen toimintojen toteuttamisen tuloksettutkimukset suoritetaan lopullisten asiakirjojen valmistuttua. Yksi niistä pidetään "teknisen komission asiakirjana". Se on täytetty, jotta kaikki kiistanalaiset asiat voidaan ratkaista.

Teknisen komission asiakirjan laatiminen

Aine on koottu tietyssä muodossa useissa kopioissa. Kuinka tehdä teknisen komission asiakirjan? Yritysasiakirjoihin olisi sisällytettävä seuraavat tiedot:

 • organisaation nimi;
 • asiakirjojen nimi;
 • asiakkaiden tiedot;
 • päivämäärä, lukumäärä, valmistuspaikka;
 • luettelo töistä tai palveluista;
 • luettelo työstä vastaavan valiokunnan jäsenistä, heidän henkilötietonsa tai yksityiskohdistaan;
 • syyt, joiden mukaan työ tai palvelu suoritettiin;
 • työvaiheet;
 • käytetyt varat;
 • komission päätelmät, joissa arvioidaan suoritettua työtä, antavat huomautuksia, tiivistetään tapahtuma;
 • päätelmät ja ehdotukset;
 • valiokunnan jäsenten allekirjoitukset, sinetti.
</ p>

Liittyvät uutiset


Kommentit (0)

Lisää kommentti