/ / Osakeomistus ja sen vieraanaannin säännöt

Osakeomistus ja säännöt sen vieraantumiselle

Kansalaisten välisten taloudellisten suhteiden päivittäisen kehityksen myötä ei ole harvinaista hankkia paitsi erillistä omaisuutta vaan myös sen osuutta.

Mitä tarkoittaa jaettu omaisuus?

Osakeomistus on siirrettävissä taiuseiden ihmisten omistamia kiinteistöjä, jotka jaetaan kunkin omistajan erityisiin osakkeisiin. Tällainen omaisuus asettaa omistajalleen oikeuden saada tiettyjä tuloja tai voittoja suhteessa hänen osuuteensa, mutta myös velvoittaa hänet maksamaan kulut suhteessa hänen osuuteensa.

Osakkeenomistus ilmaistaan ​​yleensä prosentteina tai suhteessa (esimerkiksi 1/5 osake talosta).

Jaetun omaisuuden hankintaomaisuus, ensi silmäyksellä, ei eroa kiinteistön myynnistä, jolla on yksi omistaja, mutta se on kuitenkin vain ensisilmäyksellä. Oikeudellisesti kiinteät normit, joiden yhteydessä jaetun omistuksen myynti saattaa viivästyä tai sitä ei lainkaan toteuteta.

Siviililain säännöissä vahvistettiinennaltaehkäisevä oikeus ostaa tai korvata myytävän omaisuuden (talo, mökki, autotalli, asunto jne.). Tällainen oikeus syntyy vain maksullisen maksutapahtuman yhteydessä, ja jos osakkeiden omistus on annettu, etuuskohteluun oikeuttavaa hankintaa koskevaa sääntöä ei sovelleta.

Jos joku osakkeenomistaja halusiluovuttaa hänen osuutensa kiinteistöstä luvattomalle henkilölle, hänen on ensin ilmoitettava ehdotetusta liiketoimesta tämän kiinteistön omistajien keskuudessa, kuvaamalla yksityiskohtaisesti myyntihinnat ja sen ehdot. Tämän jälkeen jäljelle jäävät osakkaat voivat joko hankkia vieraantuneen osakkeen tai kieltäytyä tällaisesta hankinnasta.

Jos joku kiinnostuneista haluaa ostaaMyyjä ei voi kieltää Myyjälle asettaman ehtojen mukaisesti Myyjälle kuuluvan vieraantuneen omaisuuden osuutta. Osakkeenomistajan osakeomistus lisääntyy suhteessa muihin osakkeenomistajiin hankinnan aikana.

Jos yhteisomistaja, ei ulkopuolinen ostaja, on kiinteistöjen vieraantuneiden ostajien ostaja, ei lain mukaan edellytetä muiden osakkeenomistajien ilmoittamista.

Jos osakkaana tai osakkainahylkäsi ehdotetun osakkeensa hankinnan, liiketoimi voidaan toteuttaa tarkoitetulla ostajalle. Jotta vältettäisiin mahdolliset tulevat oikeudelliset kiistat tai tapahtuman mitätöinti, myyjä on velvollinen ilmoittamaan asiasta oikein omistajille kirjallisesti.

Osakkeenomistaja ei saanut kirjallista ilmoitustajoka aikoo hankkia ehdotetun osakkeen, on velvollinen antamaan notaarin kirjallinen luopuminen etuoikeudesta. Tällainen luopuminen on tehtävä ennen tapahtumaa tai välittömästi sen toteuttamisen jälkeen.

Tehdessään tapahtuman, jossa kohdeon jaettu omistusoikeus, lisäksi ostopäätöksen poistamisen lisäksi sinun on kerättävä vakiomuotoinen luettelo asiakirjoista: kaikkien osallistujien passit kaupassa; asiakirjat, jotka vahvistavat kiinteistön omistusoikeuden (perintötodistus, luovutussopimus, yksityistäminen, vuokraus, osto ja myynti jne.); ote teknisen selvityksen toimistolta osa kiinteistöstä; jos asuinkiinteistöjä myydään, on esitettävä todistus kiinteistöjen rekisteröidyn henkilöiden läsnäolosta / puuttumisesta; kaikki suostumuksensa (puolison, perheenjäsenten, holhoojaviranomaisten suostumus).

Jos tapahtuman kohde on osa taloa, jossa on maa, sinun on huolehdittava paitsi asianmukaisesti toteutetuista asiakirjoista osalle talosta, mutta myös asiakirjoista osalle maata.

Liittyvät uutiset


Kommentit (0)

Lisää kommentti